Blue Flower


Oferujemy usługi w zakresie:

Centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wody zimnej i kanalizacji.

Numery pogotowia instalacyjnego:

                       w  godz.  700 -   2300

            tel:  ( 94) 345 40 60    kom.  600-989-063

                       w godz. 2300 -  700 

             tel.  kom:  + 48  600- 989- 063